Frilans

Jeg har fotografert for nesten alle de store mediehusene i Norge. Bildene mine har vært publisert i både inn- og utland, dagspresse og magasin. Foruten å være hovedbidragsyter til Gatemagasinet Asfalt (samme som =Oslo) så er jeg også stolt av å få publisert bilder i DN sitt D2 magasin, VG, og Dagbladet.